?

Log in

No account? Create an account
Журнал Александра Киреева: о политике, выборах и не только. [entries|archive|friends|userinfo]
Александр Киреев

[ website | Электоральная география ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

За кого бы Вы проголосовали на президентских выборах в США? [Oct. 20th, 2012|11:51 am]
Александр Киреев
[Tags|]

Без этого опроса тоже никак. За кого бы Вы проголосовали: за Ромни или за Обаму? Но помня неудачный эксперимент с Украиной, два отдельных опроса для жителей разных стран не будет, и можно выбрать только одну опцию.

Poll #1873503 За кого бы Вы проголосовали на президентских выборах в США?

За кого бы Вы проголосовали на президентских выборах в США?

Я живу в США и я за Обаму
23(9.6%)
Я живу в США и я за Ромни
9(3.8%)
Я живу в США и я за другого кандидата
4(1.7%)
Я живу в другой стране и я за Обаму
88(36.7%)
Я живу в другой стране и я за Ромни
89(37.1%)
Я живу в другой стране и я за другого кандидата
27(11.2%)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bridgeur
2012-10-21 05:01 pm (UTC)
>>Президенты США во время независимости Украины: Клинтон(демократ 1992-2000), Буш(республиканец 2001-2009), Обама(демократ 2009-). При какой власти жизнь в Украине и России улучшалась лучше всего?

Якщо це закономірність (що треба довести), то аргумент серйозний. Якщо ж співпадіння, то не діждеться Ромні мого голосу і як українця )
А що стосується міфічної республіканської кузькіної матері для Росії і, відповідно, канхвєти "Тузік" для України, то щось я ніколи їх не бачив. Може погано придивлявся.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: easternwestern
2012-10-21 08:22 pm (UTC)
Кузькина мать для Росії мене мало цікавить. А те, що республіканці приділяють більше уваги Україні - факт.
(Reply) (Parent) (Thread)